ABOUT US

BRAND NEW CONCEPT LAB IS EEN ‘OUTSIDE THE BOX’ ORGANISATIE MET DE CREATIEVE EN COMMERCIELE KRACHT RETAIL MERKEN TE ONTWIKKELEN EN TRANSFORMEREN

Our Story

We geloven in merken die producten
of diensten verkopen in de context van
een verhaal. Het is onze missie een
merk of organisatie te helpen om met een
uniek verhaal, krachtig, onderscheidend
en op een relevante wijze hun doelgroep
in de markt aan te spreken.

We are Brand New Concept Lab

Lees verder

TREND TRANSLATION

We zien trends, nationaal en
internationaal, en zijn in staat
een concrete vertaalslag te
ontwikkelen die
aansluit bij een merk

Lees verder

BRAND TRANSLATION

We ontwikkelen merken door
het unieke verhaal vast te
leggen in een brand book. We
helpen merken te transformeren
door het verhaal te herschrijven

Lees verder

CONSUMER TRANSLATION

We vinden aansluiting met de
consument door strategische
communicatie, online en offline,
en of onderscheidende
winkelformules te ontwikkelen

Lees verder

OUR EXPERTISE

BRAND NEW CONCEPT LAB ONTWIKKELT TAILOR MADE RETAIL CONCEPTEN EN FORMULES DIE BESTAANDE EN TOEKOMSTIGE RETAIL MERKEN HELPEN ‘THE NEXT LEVEL’ TE BEREIKEN EN TE GROEIEN

BRAND STRATEGY

Brand New Concept Lab hanteert The Plan of 5, een speciaal door BNCL ontwikkelde startegische methodiek die de 5 belangrijkste functies van een Retail Strategy in kaart brengt : Identiteit (Mission Statement), Differentiatie (Unique Selling Proposition), Kaderbeleid (korte- en langetermijnactiviteiten), Resultaatcriterium (harde en zachte doelstellingen) en Motivatie (waarom). Het resultaat van een sterke Retail Strategy is de visie, koers en het DNA van een merk te achterhalen en vast te leggen. Door de Retail Strategy te formuleren in een brand book, verkrijgt een merk een krachtig handvat die de rode draad vormt voor de toekomst en door de organisatie gezamenlijk wordt gedragen. In een brand book wordt jouw unieke verhaal verteld. Het ontwikkelen van een Brand Strategy is voor een organisatie essentieel om een streefdoel te bepalen en te realiseren. Om het gestelde doel te halen, moet deze strategie door de gehele organisatie van binnenuit worden gedragen. Dit kan worden bereikt door een goede samenwerking. Tijdens dit proces wordt altijd de vraag ‘waarom?’ gesteld, want alleen met een sterke motivatie slaagt een merk er in zich te differentiëren van concurrerende merken.

BRAND DESIGN

Brand New Concept Lab ontwikkelt onderscheidende Retail Concepts die de toegevoegde waarde van een merk identificeert en visualiseert. Door het toepassen van Building Blocks (structuur herkenning) en Unique Ingredients (merkeigen elementen) ontstaat er een krachtige winkelformule met een unieke uitstraling die nauw aansluit bij de kernwaarden en visie van een merk. Een sterke visuele identiteit sluit perfect aan op de merkessentie en merkbelofte, deze is uniek, onderscheidend en vooral herkenbaar. Een winkel is niet slechts een product display, maar een plek waar een merk haar fans ontmoet. Het is dé plek waar het verhaal van een merk wordt verteld en beleefd, van parkeerplaats tot aan de kassa, waar het merk en de consument samen de hoofdrolspelers zijn. Succesvolle merken hebben een sterke en doordachte winkelformule met een unieke identiteit.

BRANDING & MARKETING

Brand New Concept Lab ontwikkelt de stijl en inhoud die passen bij de visie van een merk: uniek en herkenbaar en vertaald in een 360-graden communicatiestrategie. Het naar buiten brengen van het unieke verhaal van een merk kan alleen succesvol zijn met de juiste Tone Of Voice en Look & Feel die aansluiten op haar gedachtengoed. Met merkeigen en aansprekende Copy & Content worden consumenten écht geraakt, want merken zijn emotie. Kernelementen zoals tekst, vormentaal, kleur, fonts en fotografie zetten de uitstraling van het merk kracht bij. Hiermee bepaal je als merk welke snaar wordt geraakt. Als de juiste stijl van de kernelementen wordt gebruikt, ontstaat er een hechte band tussen een merk en haar fans.

TREND VISUALIZATION

Brand New Concept Lab signaleert en visualiseert trends die voor een merk belangrijk en nuttig zijn, en weet deze te vertalen naar bruikbare informatie die aansluiten bij het merk. Door het ontwikkelen van trendanalyses, die we verwerken in trendpresentaties en moodboards, hebben organisaties krachtig gereedschap in handen om te kunnen collectioneren of te werken aan een vernieuwde uitstraling die past bij de huidige tijdgeest. Elke periode gaat gepaard met trends die bepalend zijn voor het denk- en koopgedrag van consumenten. Ze ontstaan vanuit nieuwe denkpatronen, gebeurtenissen en invalshoeken, oftwel de tijdgeest. Merken kunnen hier niet omheen. Sterke merken herkennen deze trends vroegtijdig en gebruiken ze om innovatieve producten te ontwikkelen waar consumenten behoefte aan hebben.

BRAND IDENTITY

Brand New Concept Lab analyseert vanuit de merkessentie en merkbelofte wat het unieke verhaal is dat een merk wil vertellen en zet deze om in een Brand Identity die hiermee aansluit. Dit gaat verder dan het ontwikkelen of aanpassen van het logo, het is de bewustwording en het aannemen van een attitude die passend en kloppend is. Een logo en de daarbij horende manier van communiceren vormen samen de belichaming van een merk, hiermee draagt ze haar visie en gedachtegoed uit naar de buitenwereld. Sterke merken hebben krachtige en herkenbare communicatie met een uniek en persoonlijk geluid. Ook de cultuur binnen een organisatie wordt hierdoor bepaald.

OUR WORK, VISUALIZED STORIES

BRAND NEW CONCEPT LAB HEEFT EEN BREED SCALA AAN OPDRACHTGEVERS DIE DE WENS HEBBEN EEN UNIEK VERHAAL TE WILLEN VERTELLEN EN VISUALISEREN

There are no boundaries, only chances.